CAMADA UNIVERSAL RESORTS.
NACIDA EL 1/8/2016

Universal Resorts Litter. Born 1/8/2016

CAMADA ISLAS DEL MEDITERRÁNEO 2.
NACIDA EL 7/7/2014

Mediterranean Islands second litter. Born 7/7/2014